ผ่าตัดลดไขมันลดพุง ให้ปลอดภัย

2 แนวทางในการ ผ่าตัดลดไขมันลดพุง

การมีไขมันสะสมตามบริเวณต่าง ๆ ของร่างกาย ทำให้รูปร่างขาดความกระชับ โดยเฉพาะไขมันที่สะสมอยู่บริเวณพุง เป็นจุดที่มองเห็นได้ง่าย ทำให้หลายคนขาดความมั่นใจไปเลย เพราะทุกคนก็อยากมีหน้าท้องที่แบนราบ กระชับได้สัดส่วน วันนี้เรามีวิธีการขจัดไขมันหน้าท้อง ด้วยกระบวนการทางศัลยกรรมมาฝากกัน

ผ่าตัดลดไขมันลดพุง

การขจัดไขมันด้วยวิธีการศัลยกรรมนั้น ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ การดูดไขมัน กับการผ่าตัดลดพุง มีจุดประสงค์เพื่อช่วยขจัดไขมันบริเวณหน้าท้องให้มีจำนวนน้อยลง เปลี่ยนพุงยุ้ยให้กลายเป็นหน้าท้องที่แบนราบ การผ่าตัดไขมันหน้าท้องและการแก้ไขหน้าท้องที่หย่อนยาน จะทำให้หน้าท้องตึงกระชับมากยิ่งขึ้น การผ่าตัดจะทำการตัดไขมันและผิวที่อยู่บริเวณท้องส่วนล่างออกไป จึงนั้นจึงดึงกล้ามเนื้อให้กระชับ แต่ในส่วนของการดูดไขมัน วิธีนี้จะเหมาะสำหรับการขจัดไขมันสะสมตามส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย โดยการเจาะรูเล็ก ๆ แล้วสอดท่อเข้าไปเพื่อทำการดูดไขมันส่วนเกินออกมา มีข้อดีคือไม่ต้องผ่าตัดเปิดแผลกว้าง สามารถเจาะรูเล็ก ๆ ในตำแหน่งที่เหมาะสม แล้วจึงสอดเครื่องมือเข้าไปใต้ผิวหนัง เพื่อดูดไขมันในบริเวณนั้นออกมา

เทคนิคการผ่าตัดไขมันลดพุง
การผ่าตัดเพื่อขจัดไขมันรอบพุงนั้นถูกแบ่งออกเป็น 2 วิธีใหญ่ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของแต่ละคน
• การผ่าตัดแบบย่อ วิธีการผ่าตัดด้วยวิธีนี้จะกระชับเฉพาะหน้าท้องส่วนล่าง บริเวณที่ต่ำกว่าสะดือ เป็นการผ่าตัดเฉพาะผิวหนังและไขมันส่วนเกินออกไป ไม่ต้องมีการตกแต่งสะดือใหม่ เวลาที่ใช้ในการผ่าตัดประมาณ 2 – 3 ชั่วโมง จะใช้ยาสลบหรือยาชาร่วมด้วย การผ่าตัดด้วยวิธีนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ยังไม่เคยตั้งครรภ์มาก่อน แต่ไม่เหมาะสำหรับผู้ที่มีหน้าท้องหย่อนยาน
• การผ่าตัดแบบเต็ม การผ่าตัดวิธีนี้จะเป็นการผ่าตัดเพื่อกระชับหน้าท้องทั้งหมด โดยจะทำการตัดหนังระหว่างสะดือและหัวเหน่าออกให้หมด เนื่องจากผิวหนังเดิมที่อยู่เหนือสะดือ จะถูกดึงข้ามสะดือมาที่หัวเหน่า จะต้องทำการย้ายสะดือใหม่ การผ่าตัดจะใช้เวลาประมาณ 2 – 4 ชั่วโมง จะทำให้เกิดรอยแผลเป็นจากการแผลผ่าตัด บริเวณเหนือหัวเหน่า การผ่าตัดในรูปแบบนี้ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ผ่านการตั้งครรภ์มาแล้ว

ในบางกรณีอาจจะใช้การผ่าตัดหน้าท้อง ร่วมกับการดูดไขมัน ทำได้ด้วยการผ่าตัดไขมันหน้าท้องแบบย่อหรือแบบเต็ม หลังจากนั้นก่อนที่จะทำการเย็บปิดแผล จะทำการดูดไขมันในบริเวณหน้าท้องเพิ่ม วิธีนี้จึงเหมาะสำหรับผู้ที่มีไขมันด้านข้างมาก

การผ่าตัดและการดูดไขมันหน้าท้องนั้น เป็นวิธีการศัลยกรรม เพื่อช่วยขจัดไขมันส่วนเกินในบริเวณหน้าท้อง ทำให้หน้าท้องแบน ได้รูปมากขึ้น อีกทั้งยังช่วยแก้ไขหน้าท้องที่หย่อนยาน มีทั้งการผ่าตัดแบบย่อและแบบเต็ม ควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับตัวเอง